Thị trường hồ tiêu ngày 3/5/2019: Giá tiêu đen xô duy trì đi ngang, không biến động ở mức 43,000-46,000 đ/kg
 

Thị trường hồ tiêu ngày 3/5/2019: Giá tiêu đen xô duy trì đi ngang, không biến động ở mức 43,000-46,000 đ/kg

Gần 1 tháng qua giá tiêu nội địa gần như không biến động, duy trì ổn định ở mức 43,000-46,000 đ/kg. Tại Đắc Nông, Bình Phước giá tiêu thu mua vẫn duy trì ở mức 44,500 đ/kg

Giá tiêu thấp nhất tại Đồng Nai 43,000 đ/kg. Cao nhất vẫn là tiêu tại Bà Rịa – Vũng Tàu ở mức 46,000 đ/kg.

 Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần (ngàn đồng/kg):

Địa Phương

23/4

24/4

25/4

2/5

3/5

Đắk Lắk

45

45

45

45

45

Đắk Nông

44,5

44,5

44,5

44,5

44,5

Phú Yên

45

45

45

45

45

Gia Lai

44

44

44

44

44

Bà Rịa – VT

46

46

46

46

46

Bình Phước

44,5

44,5

44,5

44,5

44,5

Đồng Nai

43

43

43

43

43

Tham khảo giá chào tiêu đen xô của một số doanh nghiệp (ngàn đồng/kg):

Doanh nghiệp

23/4

24/4

25/4

2/5

3/5

Thanh Cao – Chư sê

43,5

43,5

43,5

44

44

Maseco – Chư sê

43,5

43,5

43,5

44

44

DK CN – Chư sê

43

43

43

43,5

43,5

HH – Chư sê

43

43

43

43,5

43,5

Giá Xuất khẩu tiêu các loại tiếp tục đi ngang

Giá chào mua xuất khẩu tiêu các loại hôm nay tiếp tục đi ngang so với tuần trước. Giá tiêu đen 500 g/l ở mức 2,150 USD/tấn; tiêu đen 550 g/l  2,250 USD/tấn. Giá chào bán Giá tiêu trắng 630 g/l ở mức 3,450 USD/tấn.

Tham khảo giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam (USD/tấn):

Ngày

Giá xuất khẩu
(FOB / HCM / USD / tấn)

Tiêu đen
(500 g/l)

Tiêu đen
(550 g/l)

Tiêu trắng
(630 g/l)

11/2-20/2

2,175

2,275

3,525

21/2-27/2

2,025

2,150

3,150

28/2

1,990

2,110

3,220

1/3-4/3

1,965

2,080

3,165

5/3

2,125

2,275

3,375

6/3

2,155

2,305

3,430

7/3-11/3

2,125

2,275

3,375

12/3-13/3

2,200

2,300

3,530

14/3-18/3

2,175

2,275

3,475

19/3-21/3

2,225

2,325

3,525

22/3-26/3

2,200

2,300

3,500

27/3-4/4

2,175

2,275

3,475

8/4-3/5

2,150

2,250

3,450

Nguồn: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Giá tiêu đen Ấn Độ tiếp đà tăng

Giá xuất khẩu tiêu các loại Ấn Độ hôm nay tăng tiếp so với hôm qua. Trên sàn NCDEX - Kochi giá tiêu đen xô FAQ giao ngay giao dịch ở mức 34,000 rupee/tạ, tăng 100 rupee/tạ. Giá tiêu chọn cũng tăng lên mức 35,530 rupee/tạ, tăng nhẹ 30 rupee/tạ

Tham khảo giá tiêu Ấn Độ trên sàn NCDEX (rupee/tạ)

Chủng loại

23/4

24/4

25/4

2/5

3/5

Tiêu xô

33,200

33,500

33,600

33,900

34,000

Tiêu chọn

35,016

34,906

35,111

35,500

35,530

 

 

 

 

 

Tin tham khảo