Thị trường hồ tiêu ngày 29/11/2019: Giá tiêu đen tiếp tục ổn định tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên
 

Thị trường hồ tiêu ngày 29/11/2019: Giá tiêu đen tiếp tục ổn định tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí