Thị trường hồ tiêu ngày 29/07/2019: Giá tiêu đen xô tăng tại Bà Rịa – Vũng Tàu
 

Thị trường hồ tiêu ngày 29/07/2019: Giá tiêu đen xô tăng tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí