Thị trường hồ tiêu ngày 28/6/2019: Giá tiêu đen xô tại giảm nhẹ 500 đ/kg tại Bình Phước
 

Thị trường hồ tiêu ngày 28/6/2019: Giá tiêu đen xô tại giảm nhẹ 500 đ/kg tại Bình Phước

Giá tiêu đen xô thu mua tại vườn hôm nay giảm nhẹ 500 đ/kg so với ngày hôm qua xuống còn 46,000 đ/kg tại Bình Phước. Trong khi đó, giá tiêu đen xô thu mua tại vườn ở các địa phương còn lại tiếp tục ổn định. Trong đó, giá tiêu cao nhất tại Bà Rịa – Vũng Tàu và thấp nhất tại Đồng Nai.

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần (ngàn đồng/kg):

Địa Phương

24/6

25/6

26/6

27/6

28/6

Đắk Lắk

46

46

46

46

46

Đắk Nông

46

46

46

46

46

Phú Yên

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

Gia Lai

45

45

45

44,5

44,5

Bà Rịa – VT

47

47

47

47

47

Bình Phước

46,5

46,5

46,5

46,5

46

Đồng Nai

44,5

44,5

44,5

44

44

Tham khảo giá chào tiêu đen xô của một số doanh nghiệp (ngàn đồng/kg):

Doanh nghiệp

24/6

25/6

26/6

27/6

28/6

Thanh Cao – Chư sê

46

45,5

45,5

45,5

45,5

Maseco – Chư sê

46

45,5

45,5

45,5

45,5

DK CN – Chư sê

45,5

45

45

45

45

HH – Chư sê

45,5

45

45

45

45

Giá xuất khẩu tiêu trắng tăng 50 USD/tấn

Giá chào bán tiêu trắng tăng trong khi giáo chào bán tiêu đen ổn định. Cụ thể, tiêu đen 500 g/l chào bán ở mức 2,335 USD/tấn và tiêu đen 550 g/l ở mức 2,400 USD/tấn, không đổi so với ngày hôm qua. Giá chào bán tiêu trắng ở mức 3,485 USD/tấn, tăng mạnh 50 USD/tấn.

Tham khảo giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam (USD/tấn):

Ngày

Giá xuất khẩu
(FOB / HCM / USD / tấn)

Tiêu đen
(500 g/l)

Tiêu đen
(550 g/l)

Tiêu trắng
(630 g/l)

1/6-4/6

2,250

2,315

3,330

5/6-10/6

2,250

2,315

3,330

11/6-13/6

2,350

2,415

3,430

13/6-19/6

2,350

2,415

3,500

19/6-21/6

2335

2400

3485

21/6-26/6

2355

2420

3505

26/6-27/6

2335

2400

3435

27/6-28/6

2335

2400

3485

Nguồn: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Giá tiêu đen xô Ấn Độ giảm

Giá tiêu đen Ấn Độ các loại hôm nay giảm so với ngày hôm qua. Cụ thể, trên sàn NCDEX – Kochi, giá tiêu đen xô FAQ giao ngay giảm 200 rupee/tạ xuống mức 34,300 rupee/tạ; giá tiêu đen chọn cũng giảm mạnh xuống mức 36,007 rupee/tạ.

Tham khảo giá tiêu Ấn Độ trên sàn NCDEX (rupee/tạ)

Chủng loại

24/6

25/6

26/6

27/6

28/6

Tiêu xô

34,500

34,500

34,500

34,500

34,300

Tiêu chọn

36,433

36,300

36,200

36,200

36,007

 

Tin tham khảo