Thị trường hồ tiêu ngày 28/3/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay đồng loạt giảm 500 đ/kg ở các địa phương, dao động ở mức 44,000-45,500 đồng/kg
 

Thị trường hồ tiêu ngày 28/3/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay đồng loạt giảm 500 đ/kg ở các địa phương, dao động ở mức 44,000-45,500 đồng/kg

Trong đó, giá tiêu tỉnh Đồng Nai thấp nhất ở mức 44,000 đ/kg.Tại Đắc Nông, Bình Phước giá tiêu thu mua ở mức 44,500 đ/kg. Cao nhất vẫn là tiêu tại Bà Rịa – Vũng Tàu ở mức 46,000 đ/kg. Tính chung toàn vùng, giá tiêu dao động trong khoảng 44,000 – 45,500 đồng/kg.

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần (ngàn đồng/kg):

Địa Phương

22/3

25/3

26/3

27/3

28/3

Đắk Lắk

45,5

45,5

45,5

45,5

45

Đắk Nông

45,5

45,5

45

45

44,5

Phú Yên

45,5

45,5

45,5

45,5

45

Gia Lai

45,5

45,5

45

45

44,5

Bà Rịa – VT

46

47

46

46

46

Bình Phước

45

45

45

45

44,5

Đồng Nai

44,5

44,5

44,5

44,5

44

Tham khảo giá chào tiêu đen xô của một số doanh nghiệp (ngàn đồng/kg):

Doanh nghiệp

22/3

25/3

26/3

27/3

28/3

Thanh Cao – Chư sê

45,5

45,5

45,5

45,5

44,5

Maseco – Chư sê

45,5

45,5

45,5

45,5

44,5

DK CN – Chư sê

45

45

45

45

44

HH – Chư sê

45

45

45

45

44

Giá Xuất khẩu tiêu các loại không đổi.

Giá chào mua xuất khẩu tiêu các loại hôm nay không đổi so với hôm qua. Giá tiêu đen 500 g/l ở mức 2,175 USD/tấn; tiêu đen 550 g/l  2,275 USD/tấn. Giá chào bán Giá tiêu trắng 630 g/l ở mức 3,475 USD/tấn.

Tham khảo giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam (USD/tấn):

Ngày

Giá xuất khẩu
(FOB / HCM / USD / tấn)

Tiêu đen
(500 g/l)

Tiêu đen
(550 g/l)

Tiêu trắng
(630 g/l)

11/2-20/2

2,175

2,275

3,525

21/2-27/2

2,025

2,150

3,150

28/2

1,990

2,110

3,220

1/3-4/3

1,965

2,080

3,165

5/3

2,125

2,275

3,375

6/3

2,155

2,305

3,430

7/3-11/3

2,125

2,275

3,375

12/3-13/3

2,200

2,300

3,530

14/3-18/3

2,175

2,275

3,475

19/3-21/3

2,225

2,325

3,525

22/3-26/3

2,200

2,300

3,500

27/3-28/3

2,175

2,275

3,475

Nguồn: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Giá tiêu Ấn Độ không đổi

Giá tiêu xô Ấn Độ hôm nay tiếp tục giữ nguyên so với hôm qua. Trên sàn NCDEX - Kochi giá tiêu đen xô FAQ giao ngay giao dịch ở mức 32,800 rupee/tạ. Tuy nhiên tiêu chọn giảm tiếp 130 rupee/tạ xuống ở mức 34,650 rupee/tạ.

Tham khảo giá tiêu Ấn Độ trên sàn NCDEX (rupee/tạ)

Chủng loại

22/3

25/3

26/3

27/3

28/3

Tiêu xô

32,700

32,600

32,800

32,800

32,800

Tiêu chọn

34,950

34,860

34,800

34,780

34,650

 

Tin tham khảo