Thị trường hồ tiêu ngày 27/11/2019: Giá tiêu đen giảm 500 đ/kg tại Đồng Nai
 

Thị trường hồ tiêu ngày 27/11/2019: Giá tiêu đen giảm 500 đ/kg tại Đồng Nai

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí