Thị trường hồ tiêu ngày 26/3/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay giảm 500-1,000 đ/kg xuống mức 44,500-46,000 đồng/kg
 

Thị trường hồ tiêu ngày 26/3/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay giảm 500-1,000 đ/kg xuống mức 44,500-46,000 đồng/kg

Trong đó, giá tiêu tỉnh Đắk Nông và Bà Rịa – Vũng Tàu ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg xuống lần lượt 45.000 và 46.000 đồng/kg. Tính chung toàn vùng, giá tiêu dao động trong khoảng 44,500 – 46,000 đồng/kg,

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần (ngàn đồng/kg):

Địa Phương

20/3

21/3

22/3

25/3

26/3

Đắk Lắk

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

Đắk Nông

45,5

45,5

45,5

45,5

45

Phú Yên

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

Gia Lai

45,5

45,5

45,5

45,5

45

Bà Rịa – VT

46

46

46

47

46

Bình Phước

45

45

45

45

45

Đồng Nai

44,5

44,5

44,5

44,5

44,5

Tham khảo giá chào tiêu đen xô của một số doanh nghiệp (ngàn đồng/kg):

Doanh nghiệp

20/3

21/3

22/3

25/3

26/3

Thanh Cao – Chư sê

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

Maseco – Chư sê

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

DK CN – Chư sê

45

45

45

45

45

HH – Chư sê

45

45

45

45

45

Giá Xuất khẩu tiêu ổn định

Giá chào mua xuất khẩu tiêu hôm nay ổn định so với hôm qua. Giá tiêu đen 500 g/l ở mức 2,200 USD/tấn; tiêu đen 550 g/l  2,300 USD/tấn. Giá chào bán Giá tiêu trắng 630 g/l ở mức 3,500 USD/tấn.

Tham khảo giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam (USD/tấn):

Ngày

Giá xuất khẩu
(FOB / HCM / USD / tấn)

Tiêu đen
(500 g/l)

Tiêu đen
(550 g/l)

Tiêu trắng
(630 g/l)

11/2-20/2

2,175

2,275

3,525

21/2-27/2

2,025

2,150

3,150

28/2

1,990

2,110

3,220

1/3-4/3

1,965

2,080

3,165

5/3

2,125

2,275

3,375

6/3

2,155

2,305

3,430

7/3-11/3

2,125

2,275

3,375

12/3-13/3

2,200

2,300

3,530

14/3-18/3

2,175

2,275

3,475

19/3-21/3

2,225

2,325

3,525

22/3-26/3

2,200

2,300

3,500

Nguồn: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Giá tiêu Ấn Độ tăng phục hồi

Giá tiêu xô Ấn Độ hôm nay tăng phục hồi 200 rupee/tạ. Trên sàn NCDEX - Kochi giá tiêu đen xô FAQ giao ngay giao dịch ở mức 32,800 rupee/tạ. Tuy nhiên tiêu chọn giảm tiếp xuống ở mức 34,800 rupee/tạ.

Tham khảo giá tiêu Ấn Độ trên sàn NCDEX (rupee/tạ)

Chủng loại

20/3

21/3

22/3

25/3

26/3

Tiêu xô

32,900

32,800

32,700

32,600

32,800

Tiêu chọn

35,025

34,950

34,950

34,860

34,800

 

 

 

 

Tin tham khảo