Thị trường hồ tiêu ngày 24/12/2018: Giá tiêu xô đầu tuần tiếp tục duy trì ổn định tại các địa phương, giao dịch ở mức 52,000-54,000 đ/kg
 

Thị trường hồ tiêu ngày 24/12/2018: Giá tiêu xô đầu tuần tiếp tục duy trì ổn định tại các địa phương, giao dịch ở mức 52,000-54,000 đ/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí