Thị trường hồ tiêu ngày 23/3/2020: Giá tiêu đen giảm 1,000 đ/kg tại Gia Lai
 

Thị trường hồ tiêu ngày 23/3/2020: Giá tiêu đen giảm 1,000 đ/kg tại Gia Lai

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí