Thị trường Hồ tiêu ngày 22/5/2020: Giá tiêu đen tăng mạnh tại nhiều địa phương khu vực Tây Nguyên lên mức cao nhất năm nay
 

Thị trường Hồ tiêu ngày 22/5/2020: Giá tiêu đen tăng mạnh tại nhiều địa phương khu vực Tây Nguyên lên mức cao nhất năm nay

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí