Thị trường hồ tiêu ngày 2/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay tiếp tục duy trì ở mức thấp 52,000-53,000 đ/kg
 

Thị trường hồ tiêu ngày 2/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay tiếp tục duy trì ở mức thấp 52,000-53,000 đ/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí