Thị trường hồ tiêu ngày 19/3/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay duy trì đi ngang tại các địa phương
 

Thị trường hồ tiêu ngày 19/3/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay duy trì đi ngang tại các địa phương

Trong đó, giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai ở mức 44,500 đ/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk giá tiêu ở mức 45,500 đ/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu giá tiêu cao nhất ở mức 46,000 đồng/kg.

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần (ngàn đồng/kg):

Địa Phương

13/3

14/3

15/3

18/3

19/3

Đắk Lắk

43,5

43,5

43,5

45,5

45,5

Đắk Nông

44,5

44,5

44,5

45,5

45,5

Phú Yên

44,5

44,5

44,5

45,5

45,5

Gia Lai

44,5

44,5

44,5

45,5

45,5

Bà Rịa – VT

45

45

45

46

46

Bình Phước

44

44

44

45

45

Đồng Nai

43

43

43

44,5

44,5

Tham khảo giá chào tiêu đen xô của một số doanh nghiệp (ngàn đồng/kg):

Doanh nghiệp

13/3

14/3

15/3

18/3

19/3

Thanh Cao – Chư sê

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

Maseco – Chư sê

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

DK CN – Chư sê

45

45

45

45

45

HH – Chư sê

45

45

45

45

45

Giá Xuất khẩu tiêu các loại tăng 50 USD so với hôm qua

Giá chào mua xuất khẩu tiêu hôm nay tăng so với hôm qua. Giá tiêu đen 500 g/l ở mức 2,225 USD/tấn; tiêu đen 550 g/l  2,325 USD/tấn. Giá chào bán Giá tiêu trắng 630 g/l ở mức 3,525 USD/tấn, tăng 50 USD/tấn

Tham khảo giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam (USD/tấn):

Ngày

Giá xuất khẩu
(FOB / HCM / USD / tấn)

Tiêu đen
(500 g/l)

Tiêu đen
(550 g/l)

Tiêu trắng
(630 g/l)

1/1/2019

2,450-2,500

2,700-2,750

3,850-3,900

2/1-7/1

2,475

2,725

3,875

8/1-9/1

2,455

2,700

3,825

10/1

2,435

2,675

3,780

11/1-21/1

2,415

2,650

3,730

22/1

2,425

2,675

3,825

23/1

2,225

2,375

3,575

24/1-28/1

2,213

2,313

3,563

29/1-31/1

2,197

2,295

3,517

11/2-20/2

2,175

2,275

3,525

21/2-27/2

2,025

2,150

3,150

28/2

1,990

2,110

3,220

1/3-4/3

1,965

2,080

3,165

5/3

2,125

2,275

3,375

6/3

2,155

2,305

3,430

7/3-11/3

2,125

2,275

3,375

12/3-13/3

2,200

2,300

3,530

14/3-18/3

2,175

2,275

3,475

19/3

2,225

2,325

3,525

Nguồn: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Giá tiêu Ấn Độ

Tại Ấn Độ, giá hồ tiêu đen xô đi ngang không đổi so với hôm qua, Trên sàn NCDEX - Kochi giá tiêu đen xô FAQ giao ngay giao dịch ở mức 33,100 rupee/tạ. Giá tiêu chọn ở mức 35,050 rupee/tạ.

Tham khảo giá tiêu Ấn Độ trên sàn NCDEX (rupee/tạ)

Chủng loại

13/3

14/3

15/3

18/3

19/3

Tiêu xô

32,500

32,800

33,000

33,100

33,100

Tiêu chọn

34,750

34,712

34,866

34,999

35,050

 

 

 

 

Tin tham khảo