Thị trường hồ tiêu ngày 18/3/2019: Giá tiêu đầu tuần tăng trung bình 1,000 -1,500 đ/kg so với cuối tuần trước
 

Thị trường hồ tiêu ngày 18/3/2019: Giá tiêu đầu tuần tăng trung bình 1,000 -1,500 đ/kg so với cuối tuần trước

Trong đó, giá tiêu tỉnh Đồng Nai tăng mạnh lên 44,500 đ/kg, tăng 1,500 đ/kg so với tuần trước. Các địa phương khác giá cũng tăng lên 1000 đ/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk giá tiêu ở mức 45,500 đ/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu giá tiêu cao nhất ở mức 46,000 đồng/kg.

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần (ngàn đồng/kg):

Địa Phương

12/3

13/3

14/3

15/3

18/3

Đắk Lắk

43,5

43,5

43,5

43,5

45,5

Đắk Nông

44,5

44,5

44,5

44,5

45,5

Phú Yên

44,5

44,5

44,5

44,5

45,5

Gia Lai

44,5

44,5

44,5

44,5

45,5

Bà Rịa – VT

45

45

45

45

46

Bình Phước

44

44

44

44

45

Đồng Nai

43

43

43

43

44,5

Tham khảo giá chào tiêu đen xô của một số doanh nghiệp (ngàn đồng/kg):

Doanh nghiệp

12/3

13/3

14/3

15/3

18/3

Thanh Cao – Chư sê

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

Maseco – Chư sê

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

DK CN – Chư sê

45

45

45

45

45

HH – Chư sê

45

45

45

45

45

Giá Xuất khẩu tiêu các loại không đổi so với hôm qua

Giá chào mua xuất khẩu tiêu hôm nay giữ nguyên so với cuối tuần. Giá tiêu đen 500 g/l ở mức 2,175 USD/tấn; tiêu đen 550 g/l  2,275 USD/tấn. Giá chào bán Giá tiêu trắng 630 g/l ở mức 3,475 USD/tấn.

Tham khảo giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam (USD/tấn):

Ngày

Giá xuất khẩu
(FOB / HCM / USD / tấn)

Tiêu đen
(500 g/l)

Tiêu đen
(550 g/l)

Tiêu trắng
(630 g/l)

1/1/2019

2,450-2,500

2,700-2,750

3,850-3,900

2/1-7/1

2,475

2,725

3,875

8/1-9/1

2,455

2,700

3,825

10/1

2,435

2,675

3,780

11/1-21/1

2,415

2,650

3,730

22/1

2,425

2,675

3,825

23/1

2,225

2,375

3,575

24/1-28/1

2,213

2,313

3,563

29/1-31/1

2,197

2,295

3,517

11/2-20/2

2,175

2,275

3,525

21/2-27/2

2,025

2,150

3,150

28/2

1,990

2,110

3,220

1/3-4/3

1,965

2,080

3,165

5/3

2,125

2,275

3,375

6/3

2,155

2,305

3,430

7/3-11/3

2,125

2,275

3,375

12/3-13/3

2,200

2,300

3,530

14/3-18/3

2,175

2,275

3,475

Nguồn: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Giá tiêu Ấn Độ tăng

Tại Ấn Độ, giá hồ tiêu xô tăng tiếp 100 rupee/tạ, Trên sàn NCDEX - Kochi giá tiêu đen xô FAQ giao ngay giao dịch ở mức 33,100 rupee/tạ, tăng 100 rupee/tạ. Giá tiêu chọn cũng cùng xu hướng tăng 133 rupee/tạ lên mức 34,999 rupee/tạ.

Tham khảo giá tiêu Ấn Độ trên sàn NCDEX (rupee/tạ)

Chủng loại

12/3

13/3

14/3

15/3

18/3

Tiêu xô

32,400

32,500

32,800

33,000

33,100

Tiêu chọn

35,323

34,750

34,712

34,866

34,999

 

 

 

 

Tin tham khảo