Thị trường hồ tiêu ngày 17/1/2020: Giá tiêu đen ổn định tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên
 

Thị trường hồ tiêu ngày 17/1/2020: Giá tiêu đen ổn định tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí