Thị trường hồ tiêu ngày 16/5/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay không đổi, giá thu mua ở mức 43,000-44,000 đ/kg
 

Thị trường hồ tiêu ngày 16/5/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay không đổi, giá thu mua ở mức 43,000-44,000 đ/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí