Thị trường hồ tiêu ngày 16/1/2020: Giá tiêu đen giảm 500 đ/kg tại Bình Phước
 

Thị trường hồ tiêu ngày 16/1/2020: Giá tiêu đen giảm 500 đ/kg tại Bình Phước

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí