Thị trường hồ tiêu ngày 15/3/2019: Giá tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên và miền Nam giao dịch trung bình ở mức 45,000 đồng/kg
 

Thị trường hồ tiêu ngày 15/3/2019: Giá tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên và miền Nam giao dịch trung bình ở mức 45,000 đồng/kg

Trong đó, giá tiêu tỉnh Đồng Nai thấp nhất 43,000 đ/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk giá tiêu ở mức 44,500 đ/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn là địa bàn có giá cao nhất ở mức 45,000 đồng/kg.

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần (ngàn đồng/kg):

Địa Phương

11/3

12/3

13/3

14/3

15/3

Đắk Lắk

43,5

43,5

43,5

43,5

43,5

Đắk Nông

44,5

44,5

44,5

44,5

44,5

Phú Yên

44,5

44,5

44,5

44,5

44,5

Gia Lai

44,5

44,5

44,5

44,5

44,5

Bà Rịa – VT

45

45

45

45

45

Bình Phước

44

44

44

44

44

Đồng Nai

43

43

43

43

43

Tham khảo giá chào tiêu đen xô của một số doanh nghiệp (ngàn đồng/kg):

Doanh nghiệp

11/3

12/3

13/3

14/3

15/3

Thanh Cao – Chư sê

44,5

45,5

45,5

45,5

45,5

Maseco – Chư sê

44,5

45,5

45,5

45,5

45,5

DK CN – Chư sê

44

45

45

45

45

HH – Chư sê

44

45

45

45

45

Giá Xuất khẩu tiêu các loại không đổi so với hôm qua

Giá chào mua xuất khẩu tiêu hôm nay giữ nguyên so với hôm qua. Giá tiêu đen 500 g/l ở mức 2,175 USD/tấn; tiêu đen 550 g/l  2,275 USD/tấn. Giá chào bán Giá tiêu trắng 630 g/l ở mức 3,475 USD/tấn.

Tham khảo giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam (USD/tấn):

Ngày

Giá xuất khẩu
(FOB / HCM / USD / tấn)

Tiêu đen
(500 g/l)

Tiêu đen
(550 g/l)

Tiêu trắng
(630 g/l)

1/1/2019

2,450-2,500

2,700-2,750

3,850-3,900

2/1-7/1

2,475

2,725

3,875

8/1-9/1

2,455

2,700

3,825

10/1

2,435

2,675

3,780

11/1-21/1

2,415

2,650

3,730

22/1

2,425

2,675

3,825

23/1

2,225

2,375

3,575

24/1-28/1

2,213

2,313

3,563

29/1-31/1

2,197

2,295

3,517

11/2-20/2

2,175

2,275

3,525

21/2-27/2

2,025

2,150

3,150

28/2

1,990

2,110

3,220

1/3-4/3

1,965

2,080

3,165

5/3

2,125

2,275

3,375

6/3

2,155

2,305

3,430

7/3-11/3

2,125

2,275

3,375

12/3-13/3

2,200

2,300

3,530

14/3-15/3

2,175

2,275

3,475

Nguồn: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Giá tiêu Ấn Độ tăng

Tại Ấn Độ, giá hồ tiêu xô tăng tiếp 200 rupee/tạ, Trên sàn NCDEX - Kochi giá tiêu đen xô FAQ giao ngay giao dịch ở mức 33,000 rupee/tạ, tăng 200 rupee/tạ. Giá tiêu chọn cũng cùng xu hướng tăng 154 rupee/tạ lên mức 34,866 rupee/tạ.

Tham khảo giá tiêu Ấn Độ trên sàn NCDEX (rupee/tạ)

Chủng loại

11/3

12/3

13/3

14/3

15/3

Tiêu xô

32,200

32,400

32,500

32,800

33,000

Tiêu chọn

34,300

35,323

34,750

34,712

34,866

 

 

 

 

Tin tham khảo