Thị trường hồ tiêu ngày 15/1/2020: Giá tiêu đen giảm 500 đ/kg tại Bà Rịa – Vũng Tàu
 

Thị trường hồ tiêu ngày 15/1/2020: Giá tiêu đen giảm 500 đ/kg tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí