Thị trường hồ tiêu ngày 14/3/2019: Giá tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên và miền Nam tiếp tục đi ngang
 

Thị trường hồ tiêu ngày 14/3/2019: Giá tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên và miền Nam tiếp tục đi ngang

Trong đó, giá tiêu tỉnh Đồng Nai thấp nhất 43,000 đ/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk giá tiêu ở mức 44,500 đ/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn là địa bàn có giá cao nhất ở mức 45,000 đồng/kg.

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần (ngàn đồng/kg):

Địa Phương

8/3

11/3

12/3

13/3

14/3

Đắk Lắk

43

43,5

43,5

43,5

43,5

Đắk Nông

44,5

44,5

44,5

44,5

44,5

Phú Yên

44,5

44,5

44,5

44,5

44,5

Gia Lai

44

44,5

44,5

44,5

44,5

Bà Rịa – VT

45

45

45

45

45

Bình Phước

44

44

44

44

44

Đồng Nai

43

43

43

43

43

Tham khảo giá chào tiêu đen xô của một số doanh nghiệp (ngàn đồng/kg):

Doanh nghiệp

8/3

11/3

12/3

13/3

14/3

Thanh Cao – Chư sê

44,5

44,5

45,5

45,5

45,5

Maseco – Chư sê

44,5

44,5

45,5

45,5

45,5

DK CN – Chư sê

44

44

45

45

45

HH – Chư sê

44

44

45

45

45

Giá Xuất khẩu tiêu các loại hôm nay giảm so với hôm qua

Giá chào mua xuất khẩu tiêu hôm nay giảm so với hôm qua. Giá tiêu đen 500 g/l ở mức 2,175 USD/tấn; tiêu đen 550 g/l  2,275 USD/tấn. Giá chào bán Giá tiêu trắng 630 g/l ở mức 3,475 USD/tấn.

Tham khảo giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam (USD/tấn):

Ngày

Giá xuất khẩu
(FOB / HCM / USD / tấn)

Tiêu đen
(500 g/l)

Tiêu đen
(550 g/l)

Tiêu trắng
(630 g/l)

1/1/2019

2,450-2,500

2,700-2,750

3,850-3,900

2/1-7/1

2,475

2,725

3,875

8/1-9/1

2,455

2,700

3,825

10/1

2,435

2,675

3,780

11/1-21/1

2,415

2,650

3,730

22/1

2,425

2,675

3,825

23/1

2,225

2,375

3,575

24/1-28/1

2,213

2,313

3,563

29/1-31/1

2,197

2,295

3,517

11/2-20/2

2,175

2,275

3,525

21/2-27/2

2,025

2,150

3,150

28/2

1,990

2,110

3,220

1/3-4/3

1,965

2,080

3,165

5/3

2,125

2,275

3,375

6/3

2,155

2,305

3,430

7/3-11/3

2,125

2,275

3,375

12/3-13/3

2,200

2,300

3,530

14/3

2,175

2,275

3,375

Nguồn: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Giá tiêu Ấn Độ biến động trái chiều

Tại Ấn Độ, giá hồ tiêu xô tăng tiếp 300 rupee/tạ, trong khi đó tiêu chọn lại giảm nhẹ 38 rupee/tạ. Trên sàn NCDEX - Kochi giá tiêu đen xô FAQ giao ngay giao dịch ở mức 32,800 rupee/tạ, tăng 300 rupee/tạ. Giá tiêu chọn giảm tiếp xuống mức 34,712 rupee/tạ.

Tham khảo giá tiêu Ấn Độ trên sàn NCDEX (rupee/tạ)

Chủng loại

8/3

11/3

12/3

13/3

14/3

Tiêu xô

32,100

32,200

32,400

32,500

32,800

Tiêu chọn

34,100

34,300

35,323

34,750

34,712

 

 

 

 

Tin tham khảo