Thị trường hồ tiêu ngày 12/3/2019: Giá tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên và miền Nam tiếp tục đi ngang, giao dịch trung bình ở mức 45,000 đồng/kg
 

Thị trường hồ tiêu ngày 12/3/2019: Giá tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên và miền Nam tiếp tục đi ngang, giao dịch trung bình ở mức 45,000 đồng/kg

Trong đó, giá tiêu tỉnh Đồng Nai thấp nhất 43,000 đ/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk giá tiêu ở mức 44,500 đ/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn là địa bàn có giá cao nhất ở mức 45,000 đồng/kg.

Hiện tại các tỉnh Tây Nguyên đã thu hoạch được khoảng 50% vụ tiêu năm nay. Dự kiến cuối tháng 3 sẽ hết dần và sẽ thu hoạch xong trong tháng 4. Giá tiêu vẫn ở mức thấp, người dân có xu hướng trữ lại chờ giá lên nên lượng bán ra không nhiều. Các thương lái thu gom tiêu cho biết năm nay một phần vì sản lượng ít do mất mùa, và một bộ phận người dân trữ hàng lại nên lượng thu gom trong ngày chỉ được 2-4 tấn/ thương lái, giảm 3-4 lần so với lượng thu mua năm ngoái.

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần (ngàn đồng/kg):

Địa Phương

7/3

8/3

11/3

12/3

13/3

Đắk Lắk

43

43

43,5

43,5

43,5

Đắk Nông

44,5

44,5

44,5

44,5

44,5

Phú Yên

44,5

44,5

44,5

44,5

44,5

Gia Lai

44

44

44,5

44,5

44,5

Bà Rịa – VT

45

45

45

45

45

Bình Phước

44

44

44

44

44

Đồng Nai

43

43

43

43

43

Tham khảo giá chào tiêu đen xô của một số doanh nghiệp (ngàn đồng/kg):

Doanh nghiệp

7/3

8/3

11/3

12/3

13/3

Thanh Cao – Chư sê

44,5

44,5

44,5

45,5

45,5

Maseco – Chư sê

44,5

44,5

44,5

45,5

45,5

DK CN – Chư sê

44

44

44

45

45

HH – Chư sê

44

44

44

45

45

Giá Xuất khẩu tiêu các loại hôm nay không đổi

Giá chào mua xuất khẩu tiêu hôm nay không đổi so với hôm qua. Giá tiêu đen 500 g/l ở mức 2,200 USD/tấn; tiêu đen 550 g/l  2,300 USD/tấn. Giá chào bán Giá tiêu trắng 630 g/l ở mức 3,530 USD/tấn.

Tham khảo giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam (USD/tấn):

Ngày

Giá xuất khẩu
(FOB / HCM / USD / tấn)

Tiêu đen
(500 g/l)

Tiêu đen
(550 g/l)

Tiêu trắng
(630 g/l)

1/1/2019

2,450-2,500

2,700-2,750

3,850-3,900

2/1-7/1

2,475

2,725

3,875

8/1-9/1

2,455

2,700

3,825

10/1

2,435

2,675

3,780

11/1-21/1

2,415

2,650

3,730

22/1

2,425

2,675

3,825

23/1

2,225

2,375

3,575

24/1-28/1

2,213

2,313

3,563

29/1-31/1

2,197

2,295

3,517

11/2-20/2

2,175

2,275

3,525

21/2-27/2

2,025

2,150

3,150

28/2

1,990

2,110

3,220

1/3-4/3

1,965

2,080

3,165

5/3

2,125

2,275

3,375

6/3

2,155

2,305

3,430

7/3-11/3

2,125

2,275

3,375

12/3-13/3

2,200

2,300

3,530

Nguồn: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Giá tiêu Ấn Độ duy trì đà tăng

Tại Ấn Độ, giá hồ tiêu xô tăng tiếp 100 rupee/tạ, Trên sàn NCDEX - Kochi giá tiêu đen xô FAQ giao ngay giao dịch ở mức 32,500 rupee/tạ, tăng 100 rupee/tạ. Giá tiêu chọn giảm sau phiên tăng mạnh hôm qua xuống mức 34,750 rupee/tạ.

Tham khảo giá tiêu Ấn Độ trên sàn NCDEX (rupee/tạ)

Chủng loại

7/3

8/3

11/3

12/3

13/3

Tiêu xô

32,000

32,100

32,200

32,400

32,500

Tiêu chọn

34,375

34,100

34,300

35,323

34,750

 

 

 

 

Tin tham khảo