Thị trường hồ tiêu ngày 12/3/2019: Giá tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên và miền Nam giao dịch trung bình ở mức 45,000 đồng/kg
 

Thị trường hồ tiêu ngày 12/3/2019: Giá tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên và miền Nam giao dịch trung bình ở mức 45,000 đồng/kg

Trong đó, giá tiêu tỉnh Đồng Nai thấp nhất 43,000 đ/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk giá tiêu ở mức 44,500 đ/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn là địa bàn có giá cao nhất ở mức 45,000 đồng/kg.

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần (ngàn đồng/kg):

Địa Phương

6/3

7/3

8/3

11/3

12/3

Đắk Lắk

42

43

43

43,5

43,5

Đắk Nông

44

44,5

44,5

44,5

44,5

Phú Yên

44

44,5

44,5

44,5

44,5

Gia Lai

43

44

44

44,5

44,5

Bà Rịa – VT

44,5

45

45

45

45

Bình Phước

44

44

44

44

44

Đồng Nai

42,5

43

43

43

43

Tham khảo giá chào tiêu đen xô của một số doanh nghiệp (ngàn đồng/kg):

Doanh nghiệp

6/3

7/3

8/3

11/3

12/3

Thanh Cao – Chư sê

43,5

44,5

44,5

44,5

45,5

Maseco – Chư sê

43,5

44,5

44,5

44,5

45,5

DK CN – Chư sê

43

44

44

44

45

HH – Chư sê

43

44

44

44

45

Giá Xuất khẩu tiêu các loại hôm nay tăng so với hôm qua

Giá chào mua xuất khẩu tiêu hôm nay tăng so với hôm qua. Giá tiêu đen 500 g/l ở mức 2,200 USD/tấn, tăng 25 USD/tấn so với hôm qua; tiêu đen 550 g/l  2,300 USD/tấn. Giá chào bán Giá tiêu trắng 630 g/l ở mức 3,530 USD/tấn, tăng 155 USD/tấn.

Tham khảo giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam (USD/tấn):

Ngày

Giá xuất khẩu
(FOB / HCM / USD / tấn)

Tiêu đen
(500 g/l)

Tiêu đen
(550 g/l)

Tiêu trắng
(630 g/l)

1/1/2019

2,450-2,500

2,700-2,750

3,850-3,900

2/1-7/1

2,475

2,725

3,875

8/1-9/1

2,455

2,700

3,825

10/1

2,435

2,675

3,780

11/1-21/1

2,415

2,650

3,730

22/1

2,425

2,675

3,825

23/1

2,225

2,375

3,575

24/1-28/1

2,213

2,313

3,563

29/1-31/1

2,197

2,295

3,517

11/2-20/2

2,175

2,275

3,525

21/2-27/2

2,025

2,150

3,150

28/2

1,990

2,110

3,220

1/3-4/3

1,965

2,080

3,165

5/3

2,125

2,275

3,375

6/3

2,155

2,305

3,430

7/3-11/3

2,125

2,275

3,375

Nguồn: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Giá tiêu Ấn Độ duy trì đà tăng

Tại Ấn Độ, giá hồ tiêu xô tăng tiếp 200 rupee/tạ, Trên sàn NCDEX - Kochi giá tiêu đen xô FAQ giao ngay giao dịch ở mức 32,400 rupee/tạ, tăng 200 rupee/tạ. Giá tiêu chọn cũng tăng mạnh 1,023 rupee/tạ lên mức 35,323 rupee/tạ.

Tham khảo giá tiêu Ấn Độ trên sàn NCDEX (rupee/tạ)

Chủng loại

6/3

7/3

8/3

11/3

11/3

Tiêu xô

32,800

32,000

32,100

32,200

32,400

Tiêu chọn

35,000

34,375

34,100

34,300

35,323

 

 

 

 

Tin tham khảo