Thị trường hồ tiêu ngày 12/07/2019: Giá tiêu đen xô giảm 500 đ/kg tại một số tỉnh khu vực Tây Nguyên
 

Thị trường hồ tiêu ngày 12/07/2019: Giá tiêu đen xô giảm 500 đ/kg tại một số tỉnh khu vực Tây Nguyên

Giá tiêu đen xô thu mua tại vườn hôm nay giảm tiếp 500 đ/kg tại Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước xuống mức 45,000 đ/kg. Giá tiêu đen xô ghi nhận cao nhất tại Bà Rịa-Vùng Tàu (46,000 đ/kg) và thấp nhất tại Đồng Nai-Gia Lai (44,500 đ/kg).

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần (ngàn đồng/kg):

Địa Phương

08/07

09/07

10/07

11/07

12/07

Đắk Lắk

45,5

45,5

45,5

45,5

45

Đắk Nông

45,5

45,5

45,5

45,5

45

Phú Yên

45,5

45,5

45,5

45,5

45

Gia Lai

44,5

44,5

44,5

44,5

44,5

Bà Rịa – VT

46,5

46,5

46,5

46

46

Bình Phước

46

46

46

45,5

45

Đồng Nai

44,5

44,5

44,5

44,5

44,5

Tham khảo giá chào tiêu đen xô của một số doanh nghiệp (ngàn đồng/kg):

Doanh nghiệp

08/07

09/07

10/07

11/07

12/07

Thanh Cao – Chư sê

44,5

44,5

45,5

45,5

45

Maseco – Chư sê

44,5

44,5

45,5

45,5

45

DK CN – Chư sê

44

44

45

45

44,5

HH – Chư sê

44

44

45

45

44,5

Giá xuất khẩu tiêu các loại ổn định

Giá chào bán các loại tiêu hôm nay không đổi so với ngày hôm qua. Cụ thể, tiêu đen 500 g/l chào bán ở mức 2,305 USD/tấn và tiêu đen 550 g/l ở mức 2,370 USD/tấn. Giá chào bán tiêu trắng ở mức 3,455 USD/tấn.

Tham khảo giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam (USD/tấn):

Ngày

Giá xuất khẩu
(FOB / HCM / USD / tấn)

Tiêu đen
(500 g/l)

Tiêu đen
(550 g/l)

Tiêu trắng
(630 g/l)

28/6-02/07

2335

2400

3485

03/07-09/07

2315

2380

3465

10/07

2325

2390

3475

11/07-12/07

2305

2370

3455

Nguồn: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Giá tiêu chọn Ấn Độ nhích lên nhẹ

Giá tiêu xô chọn Ấn Độ nhích lên nhẹ trong khi giá tiêu xô Ấn Độ tiếp tục xu hướng ổn định. Cụ thể, trên sàn NCDEX – Kochi, giá tiêu đen xô FAQ giao ngay giữ nguyên ở mức 33,400 rupee/tạ; giá tiêu đen chọn tăng nhẹ lên khoảng 35,467 rupee/tạ.

Tham khảo giá tiêu Ấn Độ trên sàn NCDEX (rupee/tạ)

Chủng loại

08/07

09/07

10/07

11/07

12/07

Tiêu xô

33,600

33,500

33,400

33,400

33,400

Tiêu chọn

35,625

35,575

35,500

35,433

35,467

 

Tin tham khảo