Thị trường hồ tiêu ngày 11/3/2019: Giá tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên và miền Nam hôm nay diễn biến trái chiều trong khoảng 43,000 – 45,000 đồng/kg
 

Thị trường hồ tiêu ngày 11/3/2019: Giá tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên và miền Nam hôm nay diễn biến trái chiều trong khoảng 43,000 – 45,000 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu ngày 11/3/2019: Giá tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên và miền Nam hôm nay diễn biến trái chiều trong khoảng 43.000 – 45.000 đồng/kg

Trong đó, giá tiêu tỉnh Gia Lai và Đắk Nông tăng 500 đồng/kg. Trái lại, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ghi nhận mức giảm 500 đồng/kg xuống 44.500 đồng/kg.

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần (ngàn đồng/kg):

Địa Phương

5/3

6/3

7/3

8/3

11/3

Đắk Lắk

42

42

43

43

43,5

Đắk Nông

44

44

44,5

44,5

44,5

Phú Yên

44

44

44,5

44,5

44,5

Gia Lai

43

43

44

44

44,5

Bà Rịa – VT

44,5

44,5

45

45

45

Bình Phước

44

44

44

44

44

Đồng Nai

42,5

42,5

43

43

43

Tham khảo giá chào tiêu đen xô của một số doanh nghiệp (ngàn đồng/kg):

Doanh nghiệp

5/3

6/3

7/3

8/3

11/3

Thanh Cao – Chư sê

42,5

43,5

44,5

44,5

44,5

Maseco – Chư sê

42,5

43,5

44,5

44,5

44,5

DK CN – Chư sê

42

43

44

44

44

HH – Chư sê

42

43

44

44

44

Giá Xuất khẩu tiêu hôm nay không đổi

Giá chào mua xuất khẩu tiêu hôm nay không đổi so với hôm qua. Giá tiêu đen 500 g/l ở mức 2,125 USD/tấn;  tiêu đen 550 g/l  2,275 USD/tấn. Giá chào bán Giá tiêu trắng 630 g/l ở mức 3,375 USD/tấn.

Tham khảo giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam (USD/tấn):

Ngày

Giá xuất khẩu
(FOB / HCM / USD / tấn)

Tiêu đen
(500 g/l)

Tiêu đen
(550 g/l)

Tiêu trắng
(630 g/l)

1/1/2019

2,450-2,500

2,700-2,750

3,850-3,900

2/1-7/1

2,475

2,725

3,875

8/1-9/1

2,455

2,700

3,825

10/1

2,435

2,675

3,780

11/1-21/1

2,415

2,650

3,730

22/1

2,425

2,675

3,825

23/1

2,225

2,375

3,575

24/1-28/1

2,213

2,313

3,563

29/1-31/1

2,197

2,295

3,517

11/2-20/2

2,175

2,275

3,525

21/2-27/2

2,025

2,150

3,150

28/2

1,990

2,110

3,220

1/3-4/3

1,965

2,080

3,165

5/3

2,125

2,275

3,375

6/3

2,155

2,305

3,430

7/3-11/3

2,125

2,275

3,375

Nguồn: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Giá tiêu Ấn Độ tăng tiếp100 rupee/tạ

Tại Ấn Độ giá hồ tiêu xô tăng tiếp 100 rupee/tạ. Trên sàn NCDEX - Kochi giá tiêu đen xô FAQ giao ngay giao dịch ở mức 32,200 rupee/tạ. Giá tiêu chọn cũng tăng cùng chiều 200 rupee/tạ lên  34,300 rupee/tạ.

Tham khảo giá tiêu Ấn Độ trên sàn NCDEX (rupee/tạ)

Chủng loại

5/3

6/3

7/3

8/3

11/3

Tiêu xô

32,800

32,800

32,000

32,100

32,200

Tiêu chọn

35,000

35,000

34,375

34,100

34,300

 

 

 

 

Tin tham khảo