Thị trường hồ tiêu ngày 10/7/2018: Giá tiêu xô trong nước tăng nhẹ 500 đ/kg ở vài địa phương

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường hồ tiêu ngày 10/7/2018: Giá tiêu xô trong nước tăng nhẹ 500 đ/kg ở vài địa phương

Hôm nay, giá tiêu xô tăng nhẹ 500 đ/kg ở vài địa phương. Giá giao dịch quanh mức 52,000-54,000 đ/kg.

Tại Chư Sê- Gia Lai giá tiêu thu mua ở mức 51,500 đồng/kg; tại Đắk Lắk, Đồng Nai giá tiêu ở mức 52,500 đồng/kg, tăng nhẹ 500 đ/kg so với hôm qua.

Giá tiêu được thu mua cao nhất vẫn là địa bàn Bà Rịa -Vũng Tàu với giá 54,000 đ/kg.

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần (ngàn đồng/kg):

Địa Phương

04/7

05/7

06/7

9/7

10/7

Đắk Lắk

53.5

53

53

52

52.5

Đắk Nông

54.5

54

54

53

53

Phú Yên

53.5

53

53

52

52

Gia Lai

53.5

52

52

51

51.5

Bà Rịa – VT

56.5

55

55

54

54.5

Bình Phước

55.5

54

54

53

53

Đồng Nai

54.5

52

52

52

52.5

Tham khảo giá chào tiêu đen xô của một số doanh nghiệp (ngàn đồng/kg):

Doanh nghiệp

4/7

5/7

6/7

9/7

10/7

Thanh Cao - Chư sê

54

53

52.5

52.5

53

Maseco - Chư sê

54

53

52.5

52.5

53

DK CN - Chư sê

53.5

52.5

52

52

52.5

HH - Chư sê

53.5

52.5

52

52

52.5

Giá Xuất khẩu hạt tiêu không đổi so với cuối tuần trước.

Giá tiêu xuất khẩu đầu tuần không đổi so với giá cuối tuần trước. Giá tiêu đen FAQ ở mức 3,100-3,200 USD/tấn, tiêu đen ASTA ở mức 3,500-3,600 USD/tấn, tiêu trắng ASTA ở mức 4,600-4,700 USD/tấn.

Tham khảo giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam (USD/tấn):

Ngày

Giá xuất khẩu
(FOB / HCM / USD / tấn)

Tiêu đen
(500 gr/l, FAQ)

Tiêu đen
(550 gr/l, ASTA)

Tiêu trắng
(ASTA)

11/4-12/4

3.200-3.300

3.600-3.700

4.900-5.000

16/4-17/4

3.300-3.400

3.700-3.800

4.900-5.000

18/4-20/4

3.300-3.400

3.700-3.800

5.000-5.100

23/4-26/4

3.300-3.400

3.700-3.800

5.000-5.100

27/4

3.300-3.400

3.800-3.900

5.100-5.200

02/5-07/5

3.400-3.500

3.800-3.900

5.100-5.200

08/5-21/5

3.300-3.400

3.700-3.800

5.000-5.100

22/5-5/7

3.200-3.300

3.600-3.700

4.900-5.000

6/7-10/7

3.100-3.200

3.500-3.600

4.600-4.700

Nguồn: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Giá tiêu Thế giới

Tại Ấn Độ giá hồ tiêu đột ngột giảm mạnh, trên sàn NCDEX - Kochi giá tiêu Kỳ hạn giao T7/2018 giao dịch ở mức 36,490 rupee/tạ, giảm 710 rupee/tạ so với phiên trước đó.

Tham khảo giá tiêu Ấn Độ trên sàn NCDEX (rupee/tạ)

Ngày

4/7

5/7

6/7

9/7

10/7

Giá

37,222

37,227

37,200

37,200

36,490

 

 

 

 

 

 

Tin tham khảo