Thị trường hồ tiêu ngày 10/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay giữ nguyên tại các địa phương, giao dịch chủ yếu ở mức 50,000 đ/kg
 

Thị trường hồ tiêu ngày 10/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay giữ nguyên tại các địa phương, giao dịch chủ yếu ở mức 50,000 đ/kg

Tại tỉnh Gia Lai và Đồng Nai, giá hồ tiêu thấp nhất ở mức 50,000 đồng/kg. Tại Đắc Lắk, Đắc Nông giá tiêu giảm 1,000 đ/kg xuống mức 50,000 đ/kg.

Giá tiêu cao nhất ở Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu cũng giữ nguyên ở mức 51,000 đ/kg.

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần (ngàn đồng/kg):

Địa Phương

4/1

7/1

8/1

9/1

10/1

Đắk Lắk

52

51

50

50

50

Đắk Nông

52

51

50

50

50

Phú Yên

52

51

50

50

50

Gia Lai

51

50

50

50

50

Bà Rịa – VT

53

52

51

51

51

Bình Phước

52

51

51

51

51

Đồng Nai

51

50

50

50

50

Tham khảo giá chào tiêu đen xô của một số doanh nghiệp (ngàn đồng/kg):

Doanh nghiệp

4/1

7/1

8/1

9/1

10/1

Thanh Cao – Chư sê

51,5

51,5

50,5

50,5

49,5

Maseco – Chư sê

51,5

51,5

50,5

50,5

49,5

DK CN – Chư sê

51

51

50

50

49

HH – Chư sê

51

51

50

50

49

Giá Xuất khẩu tiêu hôm nay giảm

Giá chào bán xuất khẩu tiêu hôm nay giảm so với phiên trước đó. Giá tiêu đen 500 g/l ở mức 2,435 USD/tấn giảm 20 USD/tấn, tiêu đen 550 g/l  2.700 USD/tấn. Giá chào bán Giá tiêu trắng 630 g/l ở mức 3,780 USD/tấn, giảm 45 USD/tấn so với phiên trước đó.

Tham khảo giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam (USD/tấn):

Ngày

Giá xuất khẩu
(FOB / HCM / USD / tấn)

Tiêu đen
(500 g/l)

Tiêu đen
(550 g/l)

Tiêu trắng
(630 g/l)

1/1/2019

2,450-2,500

2,700-2,750

3,850-3,900

2/1-7/1

2,475

2,725

3,875

8/1-9/1

2,455

2,700

3,825

10/1

2,435

2,675

3,780

Nguồn: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Giá tiêu Ấn Độ không đổi

Tại Ấn Độ giá hồ tiêu giữ nguyên so với phiên trước đó, Trên sàn NCDEX - Kochi giá tiêu đen xô FAQ giao ngay giao dịch ở mức 35,700 rupee/tạ, không đổi so với phiên trước đó,

Tham khảo giá tiêu đen xô Ấn Độ trên sàn NCDEX (rupee/tạ)

Ngày

4/1

7/1

8/1

9/1

10/1

Giá

36,600

36,400

36,000

35,700

35,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tham khảo