Thị trường hồ tiêu ngày 08/07/2019: Giá tiêu đen xô tại Đồng Nai tăng 500 đ/kg trong khi giữ nguyên ở các tỉnh khác khu vực Tây Nguyên
 

Thị trường hồ tiêu ngày 08/07/2019: Giá tiêu đen xô tại Đồng Nai tăng 500 đ/kg trong khi giữ nguyên ở các tỉnh khác khu vực Tây Nguyên

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí