Thị trường hồ tiêu ngày 07/08/2019: Giá tiêu đen xô giảm 500 đ/kg tại Đồng Nai và Bình Phước
 

Thị trường hồ tiêu ngày 07/08/2019: Giá tiêu đen xô giảm 500 đ/kg tại Đồng Nai và Bình Phước

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí