Thị trường hồ tiêu ngày 01/07/2019: Giá tiêu đen xô đi ngang quanh mức 44,000-47,000 đ/kg tại các địa phương khu vực Tây Nguyên
 

Thị trường hồ tiêu ngày 01/07/2019: Giá tiêu đen xô đi ngang quanh mức 44,000-47,000 đ/kg tại các địa phương khu vực Tây Nguyên

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí