Thị trường Hồ tiêu (9/5-15/5/2019) - Giá tiêu đen xô tuần này giảm 500-1,000 đ/kg sau gần 1 tháng không đổi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Hồ tiêu (9/5-15/5/2019) - Giá tiêu đen xô tuần này giảm 500-1,000 đ/kg sau gần 1 tháng không đổi

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.