Thị trường hồ tiêu (21/9-27/9/2017) - Giá thu mua tiêu đen xô nội giảm dần trong tuần, tăng vào cuối tuần

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường hồ tiêu (21/9-27/9/2017) - Giá thu mua tiêu đen xô nội giảm dần trong tuần, tăng vào cuối tuần

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo