Thị trường Hồ tiêu (2/5-8/5/2019) - Giá tiêu đen xô tuần này duy trì đi ngang, không biến động so với tuần trước

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Hồ tiêu (2/5-8/5/2019) - Giá tiêu đen xô tuần này duy trì đi ngang, không biến động so với tuần trước

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.