Thị trường Hồ tiêu (2/5-8/5/2019) - Giá tiêu đen xô tuần này duy trì đi ngang, không biến động so với tuần trước
 

Thị trường Hồ tiêu (2/5-8/5/2019) - Giá tiêu đen xô tuần này duy trì đi ngang, không biến động so với tuần trước

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.