Thị trường hồ tiêu (19/10-25/10/2017) - Giá thu mua tiêu đen xô nội địa biến động không đáng kể

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường hồ tiêu (19/10-25/10/2017) - Giá thu mua tiêu đen xô nội địa biến động không đáng kể

BÌNH LUẬN TRONG NƯỚC

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa biến động không đáng kể, giá ổn định trong tuần.

Đầu tuần này, giá tiêu xô tại các địa phương tăng nhẹ sau đó giữ mức ổn định trọng tuần, cuối tuần tăng nhẹ.  Cuối tuần giá tiêu xô nội địa ở mức 78-81 ngàn đồng/kg, cao hơn mức giá cuối tuần trước. Tính chung mức giá tuần này cao hơn so với tuần trước.

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần, ngàn đồng/kg

Địa Phương

19/10

20/10

23/10

24/10

25/10

Đắk Lắk

76

77

77

77

78

Đắk Nông

77

78

78

78

79

Phú Yên

77

78

78

78

79

Gia Lai

76

77

77

77

78

Bà Rịa – VT

79

80

80

80

81

Bình Phước

78

79

79

79

80

Đồng Nai

77

78

78

78

79

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

19/10

20/10

23/10

24/10

25/10

Thanh Cao - Chư sê

77

78

78

78

79

Maseco - Chư sê

76

77

77

77

78

DK CN - Chư sê

76

77

77

77

78

HH - Chư sê

76

77

77

77

78

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tính trung bình tuần này (19/10-25/10/2017), giá thu mua tiêu đen xô tại các địa phương Đắk Lắk, Gia Lai, Vũng Tàu và Bình Phước lần lượt ở mức 77/77/80/79 ngàn đồng/kg, tăng trung bình khoảng 1 ngàn đồng/kg so với tuần trước.

Diễn biến giá thu mua tiêu đen xô tại Gia Lai, Vũng Tàu và giá chào mua của doanh nghiệp, năm 2016-2017 (ngàn đồng/kg)

Giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, FOB / HCM ổn định trong tuần. Ngày 25/10, chủng loại Tiêu đen (500 gr/l, FAQ) ở mức 3.600-3.700 USD/tấn; Tiêu đen (550 gr/l, ASTA) ở mức 4.000-4.100 USD/tấn; Tiêu trắng(ASTA) ở mức 5.700-5.800 USD/tấn.

Diễn biến Giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, FOB/HCM theo ngày cập nhật 11/10/2017 (ngàn đồng/kg)

Theo thống kê của Tổng cục hải quan, nửa đầu tháng 10, Việt Nam xuất khẩu 5,274 ngàn tấn Hồ tiêu các loại, kim ngạch xuất khẩu đạt 24,5 triệu USD. Luỹ kế từ đầu năm Việt Nam xuất khẩu được  186,5  ngàn tấn hồ tiêu , kim ngạch xuất khẩu đạt 992,4 triệu USD. ra.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, năm 2016-2017

Nguồn: Số liệu Hải quan

THẾ GIỚI

Giá tiêu Ấn Độ tăng vào giữa tuần, cuối tuần giảm mạnh.   

Tuần này (19/10-25/10/2017), giá tiêu sàn Kochi xu hướng giảm. Cuối tuần này giá tiêu Kỳ gạn 20/11/2017 ở mức 42,800 Rupee/tạ.

Giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi (Ấn Độ) trong tuần, rupee/tạ)

Ngày

19/10

20/10

23/10

24/10

25/10

Giá

43,230

-

-

43,200

42,800

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi - Ấn Độ theo ngày, 2016-2017, rupee/tạ

Diễn biến giá tiêu xô và tiêu chọn trên sàn IPSTA - Ấn Độ theo ngày, 2016-2017, rupee/tạ

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp