Thị trường heo Trung Quốc ngày 24/12/2019: Lượng thịt nhập khẩu về cảng tăng mạnh kéo giá heo bình quân tiếp tục giảm
 

Thị trường heo Trung Quốc ngày 24/12/2019: Lượng thịt nhập khẩu về cảng tăng mạnh kéo giá heo bình quân tiếp tục giảm

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí