Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 8/11/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 8/11/2018

Giá heo hơi tại các tỉnh phía Bắc Trung Quốc vẫn có xu hướng điều chỉnh tăng, trong khi đó tại khu vực phía Nam giá heo vẫn theo hướng giảm kéo giá heo bình quân hôm nay giảm 0.06 tệ/kg, còn 13.75 tệ/kg, tương đương 46.000 đồng/kg. Chênh lệch giá heo hơi giữa tỉnh cao nhất và tỉnh thấp nhất tại Trung Quốc được rút ngắn hơn trước, còn 8.2 tệ/kg, tương đương khoảng 28.000 đồng/kg .

Giá heo hơi  tại một số vùng Trung Quốc (tệ/kg ~ đồng/kg)

Khu vực

Ngày 08/11

Ngày 07/11

Tuần trước

Tệ/kg

VND/kg

Tệ/kg

VND/kg

Quảng Đông

16.52

55,640

16.50

55,590

17.54

Quảng Tây

13.89

46,780

13.90

46,830

13.13

Vân Nam

13.56

45,670

13.59

45,790

13.62

Phúc Kiến

16.29

54,870

16.31

54,950

16.20

Tứ Xuyên

17.23

58,030

16.88

56,870

16.91

Liêu Ninh

11.14

37,520

10.90

36,720

10.58

Hà Bắc

12.37

41,660

12.34

41,570

11.98

Sơn Đông

12.73

42,880

12.73

42,890

12.82

Giá trung binh cả nước

13.75

46,310

13.81

46,530

13.98

Tin tham khảo