Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 30/7/2019
 

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 30/7/2019

Sau 1 tuần ít biến động để giá heo bán lẻ kịp thích ứng với mức giá mới, hôm nay giá heo Trung Quốc tăng mạnh 0,13 tệ/kg, lên 19,48 tệ/kg, tương đương gần 66.000 đồng/kg. Tại Tứ Xuyên – thủ phủ chăn nuôi heo của Trung Quốc, giá cũng tăng mạnh lên trên 18 tệ/kg, tương đương hơn 61.000 đồng/kg. Như vậy, khu vực miền Nam Trung Quốc hiện chỉ còn Vân Nam có giá heo đạt thấp nhất với gần 16 tệ/kg.

Giá heo hơi  tại một số vùng Trung Quốc (tệ/kg ~ đồng/kg)

Khu vực

Ngày 30/07

Ngày 29/07

Tuầntrước

Tệ/kg

VND/kg

Tệ/kg

VND/kg

Quảng Đông

23.11

77,970

23.29

78,740

22.56

Quảng Tây

20.73

69,940

20.31

68,670

20.69

Vân Nam

15.80

53,309

15.42

52,140

15.48

Phúc Kiến

21.86

73,760

21.47

72,590

21.39

Tứ Xuyên

18.22

61,480

17.33

58,590

16.29

Liêu Ninh

18.87

63,670

18.73

63,330

18.92

Hà Bắc

18.68

63,030

18.67

63,120

18.71

Sơn Đông

19.38

65,390

19.40

65,590

19.44

Giá trung bình cả nước

19.48

65,730

19.35

65,420

19.13

Tin tham khảo