Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 30/11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 30/11/2017

Giá heo tại Trung Quốc hôm nay tăng tiếp 0,03 tệ/kg, đạt 14,55 tệ/kg tương đương hơn 50.000 đồng/kg.

Giá heo hơi  tại một số vùng Trung Quốc (tệ/kg ~ đồng/kg)

Khu vực

Ngày 30/11

Ngày 29/11

Tuần trước

Tệ/kg

VND/kg

Tệ/kg

VND/kg

Quảng Đông

14.59

50,150

14.56

50,100

14.28

Quảng Tây

14.63

50,280

14.52

49,960

14.22

Vân Nam

14.31

49,180

14.48

49,830

14.41

Phúc Kiến

14.76

50,730

14.55

50,070

14.41

Liêu Ninh

14.46

49,700

14.46

49,760

14.16

Hà Bắc

14.44

49,630

14.33

49,310

14.08

Sơn Đông

14.54

49,980

14.45

49,720

14.14

Giá trung binh cả nước

14.55

50,010

14.52

49,960

14.29

Tin tham khảo