Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 29/7/2019
 

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 29/7/2019

Giá heo tại Trung Quốc tăng tiếp 0,06 tệ/kg vào hôm nay, lên 19,35 tệ/kg, tương đương hơn 65.000 đồng/kg nhờ lực tăng tốt từ các tỉnh tiêu thụ lớn. Tại Quảng Đông, giá heo vượt xa ngưỡng 23 tệ/kg, tương đương gần 79.000 đồng/kg và có chênh lệch tới 8 tệ/kg, tương đương 36.000 đồng/kg so với Vân Nam, một tỉnh cũng thuộc miền Nam Trung Quốc.

Giá heo hơi  tại một số vùng Trung Quốc (tệ/kg ~ đồng/kg)

Khu vực

Ngày 29/07

Ngày 28/07

Tuầntrước

Tệ/kg

VND/kg

Tệ/kg

VND/kg

Quảng Đông

23.29

78,740

23.12

78,170

22.56

Quảng Tây

20.31

68,670

20.68

69,920

20.69

Vân Nam

15.42

52,140

15.76

53,280

15.48

Phúc Kiến

21.47

72,590

21.42

72,420

21.39

Tứ Xuyên

17.33

58,590

16.75

56,630

16.29

Liêu Ninh

18.73

63,330

18.76

63,430

18.92

Hà Bắc

18.67

63,120

18.71

63,260

18.71

Sơn Đông

19.40

65,590

19.33

65,350

19.44

Giá trung bình cả nước

19.35

65,420

19.29

65,220

19.13

Tin tham khảo