Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 29/03/2017 - Giá heo Trung Quốc quay đầu giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 29/03/2017 - Giá heo Trung Quốc quay đầu giảm

Sau thông tin Trung Quốc cho nhập trở lại thịt từ Brazil, giá heo hơi tại Trung Quốc quay đầu giảm.

Sau thông tin Trung Quốc cho nhập trở lại thịt từ Brazil, giá heo hơi tại Trung Quốc quay đầu giảm.

Giá heo hơi tại một số vùng Trung Quốc (tệ/kg) ~ (đồng/kg)

Khu vực

Ngày 28/03

Ngày 27/03

Tuần trước

Tệ/kg

VND/kg

Tệ/kg

VND/kg

Quảng Đông

16.40

54,100

16.45

54,400

16.15

Quảng Tây

16.30

53,780

16.32

53,900

16.13

Vân Nam

16.68

55,030

16.93

55,900

16.90

Phúc Kiến

16.17

53,350

16.25

53,700

15.97

Liêu Ninh

15.25

50,310

15.32

50,600

15.05

Hà Bắc

15.75

51,960

15.87

52,400

15.62

Sơn Đông

15.83

52.220

15.89

52,500

15.73

Tin tham khảo