Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 27/12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 27/12/2017

Giá heo tại Trung Quốc tiếp tục tăng nhẹ 0,01 tệ/kg vào hôm nay,  đưa giá bình quân đạt hơn 52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi  tại một số vùng Trung Quốc (tệ/kg ~ đồng/kg)

Khu vực

Ngày 27/12

Ngày 26/12

Tuần trước

Tệ/kg

VND/kg

Tệ/k

Tg

VND/kg

Quảng Đông

14.91

51,720

14.92

51,620

14.97

Quảng Tây

15.06

52,240

15.06

52,110

15.01

Vân Nam

14.82

51,410

14.80

51,210

14.90

Phúc Kiến

15.13

52,490

15.11

52,280

15.20

Liêu Ninh

14.75

51,170

14.81

51,240

14.87

Hà Bắc

15.04

52,170

15.08

52,180

15.10

Sơn Đông

15.09

52,350

15.10

52,250

15.14

Giá trung binh cả nước

15.04

52,170

15.03

52,000

15.05

 

Tin tham khảo