Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 26/7/2019
 

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 26/7/2019

Tại Trung Quốc, giá heo hôm nay giảm thêm 0,05 tệ/kg, còn 19,16 tệ/kg, tương đương gần 65.000 đồng/kg. Mặc dù bị dịch muộn hơn nhưng do lượng tiêu thụ lớn hơn nên giá heo tại các tỉnh miền Nam Trung Quốc tiếp tục tăng khá. Tại Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, giá heo dao động ở mức rất cao, từ 21-23 tệ/kg, tương đương 72-77.000 đồng/kg.

Giá heo hơi  tại một số vùng Trung Quốc (tệ/kg ~ đồng/kg)

Khu vực

Ngày 26/07

Ngày 25/07

Tuầntrước

Tệ/kg

VND/kg

Tệ/kg

VND/kg

Quảng Đông

22.80

77,160

22.72

76,880

21.10

Quảng Tây

21.19

71,710

20.87

70,620

18.84

Vân Nam

15.23

51,540

15.28

51,710

14.96

Phúc Kiến

21.29

72,050

20.94

70,860

20.52

Tứ Xuyên

16.42

55,570

16.19

54,790

15.29

Liêu Ninh

18.85

63,790

19.05

64,470

19.18

Hà Bắc

18.73

63,380

18.83

63,720

19.31

Sơn Đông

19.32

65,380

19.39

65,620

19.43

Giá trung bình cả nước

19.16

64,840

19.21

65,010

18.71

Tin tham khảo