Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 26/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 26/10/2017

Giá heo tại Trung Quốc tiếp tục tăng nhẹ thêm 0,02 tệ/kg, lên 14,30 tệ/kg, tương đương gần 49.000 đồng/kg. Tại các tỉnh miền Nam Trung Quốc, giá heo tại Vân Nam có sự gia tăng khá tốt, lên trên 50.000 đồng/kg.

Giá heo hơi  tại một số vùng Trung Quốc (tệ/kg) ~ (đồng/kg)

Khu vực

Ngày 26/10

Ngày 25/10

Tuần trước

Tệ/kg

VND/kg

Tệ/kg

VND/kg

Quảng Đông

14.44

49,230

14.44

49,300

14.37

Quảng Tây

14.34

48,890

14.37

49,060

14.28

Vân Nam

14.69

50,080

14.59

49,810

14.51

Phúc Kiến

14.37

48,990

14.41

49,200

14.12

Liêu Ninh

13.97

47,630

13.95

47,630

13.86

Hà Bắc

13.98

47,660

14.03

47,900

13.81

Sơn Đông

13.98

47,660

14.00

47,800

13.94

Giá trung binh cả nước

14.30

48,750

14.28

48,750

14.17

Tin tham khảo