Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 26/07/2017 - Giá heo Trung Quốc tiếp tục giữ quanh mức 46,000 đồng/kg

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 26/07/2017 - Giá heo Trung Quốc tiếp tục giữ quanh mức 46,000 đồng/kg

Giá heo hơi tại Trung Quốc tiếp tục giữ ổn định như hôm qua

Giá heo tại Trung Quốc tiếp tục lình xình quanh mức 46.000 đồng/kg, riêng tại Quảng Đông và Quảng Tây giá 47-48.000 đồng/kg.

Giá heo hơi  tại một số vùng Trung Quốc (tệ/kg) ~ (đồng/kg)

Khu vực

Ngày 26/07

Ngày 25/07

Tuần trước

Tệ/kg

VND/kg

Tệ/kg

VND/kg

Quảng Đông

14.37

48,210

14.37

48,130

14.38

Quảng Tây

14.01

47,010

14.07

47,120

14.07

Vân Nam

13.36

44,820

13.53

45,310

13.83

Phúc Kiến

14.23

47,740

14.30

47,890

14.36

Liêu Ninh

13.71

46,000

13.65

45,710

13.75

Hà Bắc

13.85

46,470

13.86

46,420

14.03

Sơn Đông

13.95

46,800

13.98

46,820

14.09

Giá trung binh cả nước

13.84

46,430

13.84

46,350

13.97

 

Tin tham khảo