Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 22/06/2018
 

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 22/06/2018

Tại Trung Quốc, hôm nay giá heo tăng lại đúng bằng mức giảm hôm qua, lên 11,57 tệ/kg, tương đương gần 41.000 đồng/kg.

Giá heo hơi  tại một số vùng Trung Quốc (tệ/kg ~ đồng/kg)

Khu vực

Ngày 22/06

Ngày  21/06

Tuần trước

Tệ/kg

VND/kg

Tệ/kg

VND/kg

Quảng Đông

12.01

42,290

11.84

41,820

11.70

Quảng Tây

11.43

40,250

11.46

40,480

11.34

Vân Nam

11.35

39,960

11.40

40,270

11.32

Phúc Kiến

11.93

42,010

12.18

43,020

12.08

Liêu Ninh

11.25

39,610

11.48

40,550

11.22

Hà Bắc

11.46

40,350

11.56

40,830

11.45

Sơn Đông

11.77

41,440

11.79

41,640

11.77

Giá trung binh cả nước

11.57

40,740

11.48

40,550

11.42

Tin tham khảo