Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 14/06/2018
 

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 14/06/2018

Giá heo tại Trung Quốc tiếp tục nhích thêm 0,02 tệ/kg, lên 11,46 tệ/kg, tương đương gần 41.000 đồng/kg. Với mức giá này các công ty chăn nuôi và các trang trại chăn nuôi bắt đầu có lãi, tuy chưa nhiều. Chỉ số giá heo/giá ngô tại Trung Quốc hôm nay tăng lên mức 5.93/1.

Giá heo hơi  tại một số vùng Trung Quốc (tệ/kg ~ đồng/kg)

Khu vực

Ngày 14/06

Ngày  13/06

Tuần trước

Tệ/kg

VND/kg

Tệ/kg

VND/kg

Quảng Đông

11.23

40,020

12.02

42,820

11.52

Quảng Tây

11.48

40,920

11.44

40,750

11.15

Vân Nam

11.22

39,990

11.21

39,930

11.26

Phúc Kiến

13.20

47,050

12.00

42,740

11.75

Liêu Ninh

11.19

39,880

11.15

39,720

11.35

Hà Bắc

11.57

41,240

11.41

40,640

11.49

Sơn Đông

11.83

42,160

11.86

42,250

11.73

Giá trung binh cả nước

11.46

40,840

11.44

40,750

11.30

Tin tham khảo