Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 12/10/2018
 

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 12/10/2018

Giá heo tại Trung Quốc lình xình đi ngang do chịu tác động tăng giảm không đồng đều giữa các vùng.

Giá heo hơi  tại một số vùng Trung Quốc (tệ/kg ~ đồng/kg)

Khu vực

Ngày 12/10

Ngày 11/10

Tuần trước

Tệ/kg

VND/kg

Tệ/kg

VND/kg

Quảng Đông

15.44

52,310

15.44

52,060

15.19

Quảng Tây

14.94

50,620

15.06

50,780

14.45

Vân Nam

14.88

50,410

14.76

49,770

14.52

Phúc Kiến

15.98

54,140

15.95

53,780

16.54

Liêu Ninh

10.16

34,420

10.09

34,020

10.88

Hà Bắc

13.06

44,250

13.03

43,940

12.91

Sơn Đông

13.80

46,750

13.83

46,640

13.79

Giá trung binh cả nước

14.14

47,910

14.14

47,680

13.90

 

 

Tin tham khảo