Thị trường heo hơi ngày 30/06/2017 - Giá heo hơi tại Miền Bắc tiếp tục tăng khá mạnh

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường heo hơi ngày 30/06/2017 - Giá heo hơi tại Miền Bắc tiếp tục tăng khá mạnh

Nhu cầu đóng heo đi biên tiếp tục tốt khiến cho giá heo miền Bắc điều chỉnh tăng khá mạnh vào hôm nay,

Nhu cầu đóng heo đi biên tiếp tục tốt khiến cho giá heo miền Bắc điều chỉnh tăng khá mạnh vào hôm nay, từ 500-1.500 đồng/kg tuỳ trại và tuỳ kích cỡ heo từng tỉnh. Giá heo dân cũng tăng khoảng 1.500-2.000 đồng/kg do một số công ty hạn chế bán ra. Dự kiến ngày mai giá heo tại miền Bắc tiếp tục được điều chỉnh tăng từ 500-1.000 đồng/kg do nhu cầu đóng heo đi biên vẫn rất tốt.

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg.)

   

30/06

29/06

Tuần trước

Heo công ty

CP_ Đồng Nai

23.000-26.000

23.000-26.000

23.000-26.000

CP_Nha Trang, Đắc Lắc

22.000-25.000

22.000-25.000

22.000-25.000

CP_Miền Bắc

22.500-23.500

22.000

20.500-21.000

CP_Miền Tây

26.000

26.000

26.000

Japfa_Đồng Nai, Bình Dương

21.000-24.000

21.000-24.000

21.000-24.000

Japfa_Lâm Đồng

20.500-23.500

20.500-23.500

20.500-23.500

Heo dân

Đồng Nai

22.000-25.000

22.000-25.000

22.000-25.000

Thái Bình

22.000-22.500

20.000-21.000

20.000-21.000

Bắc Giang

22.000-22.500

20.000-21.000

20.000-21.000

Miền Tây

22.000-24.000

22.000-24.000

22.000-24.000

 

Tin tham khảo