Thị trường heo giống ngày 24/04/2017 - Giá heo giống giảm mạnh

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường heo giống ngày 24/04/2017 - Giá heo giống giảm mạnh

Giá heo giống tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh nhu cầu mua tái đàn rất thấp.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo