Thị trường đường Trung Quốc ngày 9/10/2018: Giá đường tại các địa phương tiếp tục tăng
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 9/10/2018: Giá đường tại các địa phương tiếp tục tăng

Ngày 10/10/2018, giá đường tại các địa phương đồng loạt tăng. Tại Côn Minh giá đường tăng 80 NDT/tấn lên mức 5350-5400 NDT/tấn. Tại Nam Ninh, Liễu Châu và Trạm Giang, giá đường tăng lần lượt 60 NDT/tấn, 85 NDT/tấn và 75 NDT/tấn lên mức 5430-5450 NDT/tấn, 5470-5510 NDT/tấn và 5300-5500 NDT/tấn.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

9/10

10/10

Thay đổi

Côn Minh

5270-5320

5350-5400

80

Nam Ninh

5360-5400

5430-5450

60

Liễu Châu

5380-5430

5470-5510

85

Trạm Giang

5250-5400

5300-5500

75

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 9/10, hợp đồng đường trắng giao tháng 11/2018 tăng 90 NDT/tấn so với phiên trước lên mức 4,907 NDT/tấn trước đó. Kỳ hạn tháng 01/2019 và tháng 03/2019 cũng lần lượt ở các mức 5,207 NDT/tấn và 5,172 NDT/tấn.

Hợp đồng

8/10

9/10

Thay đổi

SR811

4,817

4,907

90

SR901

5,136

5,207

71

SR903

5,100

5,172

72

SR905

5,042

5,108

66

SR907

4,997

5,119

122

SR909

5,076

5,117

41

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

4/10

5/10

8/10

9/10

10/10

THB/VND

707.62

703.88

700.50

701.08

701.62

USD/VND

23305

23308

23311

23312

23309

CNY/VND

3369

3369

3355

3344

3343

 

Tin tham khảo