Thị trường đường Trung Quốc ngày 7/11/2018: Giá đường tại các địa phương tiếp tục giữ ổn định so với hôm trước
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 7/11/2018: Giá đường tại các địa phương tiếp tục giữ ổn định so với hôm trước

Sáng ngày 7/11/2018, giá đường tại các địa phương không đổi. Tại Côn Minh giá đường ở mức 5230-5270 NDT/tấn. Tại Nam Ninh, Liễu Châu và Trạm Giang giá đường lần lượt ở các mức 5380-5430 NDT/tấn, 5350-5390 NDT/tấn và 5250-5350 NDT/tấn.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

6/11

7/11

Thay đổi

Côn Minh

5230-5270

5230-5270

0

Nam Ninh

5380-5430

5380-5430

0

Liễu Châu

5350-5390

5350-5390

0

Trạm Giang

5250-5350

5250-5350

0

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 6/11, hợp đồng đường trắng giao tháng 11/2018 tăng 73 NDT/tấn so với phiên trước lên mức 4,940 NDT/tấn trước đó. Kỳ hạn tháng 01/2019 và tháng 03/2019 cũng lần lượt ở các mức 5,066 NDT/tấn và 5,120 NDT/tấn.

Hợp đồng

5/11

6/11

Thay đổi

SR811

4,867

4,940

73

SR901

5,045

5,066

21

SR903

5,098

5,120

22

SR905

5,109

5,120

11

SR907

5,143

5,171

28

SR909

5,197

5,197

0

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

1/11

2/11

5/11

6/11

7/11

THB/VND

698.66

701.36

689.18

698.59

700.80

USD/VND

23286

23272

23267

23280

23282

CNY/VND

3327

3333

3339

3340

3334

 

Tin tham khảo