Thị trường đường Trung Quốc ngày 31/05: Giá đường tại Côn Minh giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường Trung Quốc ngày 31/05: Giá đường tại Côn Minh giảm

 

Sáng 31/05, giá đường tại các địa phương của Trung Quốc giảm. Giá đường tại Côn Minh giảm 40 NDT/tấn, ở mức 6470-6500 NDT/tấn. Giá đường Nam Ninh giảm 30 NDT/tấn, ở mức 6670-6800 NDT/tấn. Giá đường Liễu Châu giảm 20 NDT/tấn, ở mức 6760-6820 NDT/tấn. Chỉ có giá đường tại Trạm Giang là vẫn giữ nguyên, ở mức 6650-6700 NDT/tấn.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

30/05

31/05

Thay đổi

Côn Minh

6510-6540

6470-6500

-40

Nam Ninh

6700-6830

6670-6800

-30

Liễu Châu

6780-6840

6760-6820

-20

Trạm Giang

6650-6700

6650-6700

0

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 30/05, hợp đồng đường trắng giao tháng 5/2017 không thay đổi, vẫn ở mức 6595 NDT/tấn.

Hợp đồng

29/05

30/05

Thay đổi

SR705

6,595

6,595

0

SR707

6,647

6,647

0

SR709

6,662

6,662

0

SR711

6,770

6,770

0

SR801

6,749

6,749

0

SR803

6,725

6,725

0

SR805

6,740

6,740

0

SR807

6,731

6,731

0

SR809

6,740

6,740

0

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

18/05

19/05

26/05

29/05

31/05

THB/VND

650.34

649.34

659.18

659.83

659.14

USD/VND

22655

22670

22680

22710

22680

CNY/VND

3264

3265

3282

3290

3297

 

Tin tham khảo